Miesiąc Listopad zakończyliśmy bardzo pracowicie spędzając trzy dni w Gminie Słupno. W tych dniach spotkaliśmy się z mieszkańcami Liszyno, Barcikowo oraz Cekanowo gdzie zostały poruszone tematy Odnawialnych Źródeł Energii.

Spotkania z mieszkańcami  Gminy Słupno doprowadziły do zapoznania wielu ciekawych osób oraz do przyjęcia kilku zleceń na instalacje systemów fotowoltaicznych 🙂

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem Panem Dawidem Dzięgielewskim tel. 697-467-982