Instalacja fotowoltaiczna – Boryszewo Nowe k. Płocka

Na początku października został zrealizowany projekt w miejscowości Boryszewo Nowe k. Płocka, dotyczący instalacji fotowoltaicznej ” off-grid” o mocy 1kWp. Jest to instalacja autonomiczna, nie podłączona do sieci z bankiem akumulatorów. Pragniemy nadmieć, że jest to pierwszy projekt na terenie Płocka oraz w jego okolicach, który w pełni zaspokaja potrzeby energetyczne biura oraz drobnych narzędzi elektrycznych znajdującej się tam fimy

Facebook