Cykl spotkań zaplanowanych na rok 2015 poświęconych Odnawialnym Źródłom Energii zakończyliśmy 15 grudnia 2015 w Gminie Tłuchowo.

Dziękujemy mieszkańcom za znalezienie czasu w okresie przedświątecznym na spotkanie z naszymi przedstawicielami